Jdi na obsah Jdi na menu
 


DIALOG

dyž se zobrazí ikona „rozhovoru“, aktivujte jej. Okno dialogu má několik důležitých oblastí.


Jméno: Jméno postavy, se kterou mluvíte

Témata:
Vše, o čem můžete s postavou mluvit. V menu můžete samozřejmě „scrollovat“. Informace, které již znáte jsou zobrazeny šedě. Zlatě jsou vyobrazeny informace, které Vám ještě nikdo nesdělil. Pokud i po kliknutí na dané téma zůstává zlatě, znamená to, že postava Vás nemá dostatečně ráda na to, aby Vám řekla vše. Rozhovor o daném tématu může otevřít další možné směry, jímž se rozhovor bude ubírat.

Volby:
Další možné akce vykonavatelné během hovoru.

Přemlouvání (Persuasion) – můžete zkusit zlepšit názor postavy na Vás
Obchod (Barter) – co dodat?
Oprava věcí (Repair) – hm?
Prodej kouzel (Spells for sale) – seznam kouzel, jež Vás postava naučí. Ukazuje se i cena a náročnost kouzla na magicku
Prodej kouzel (Spells for sale) – seznam kouzel, jež Vás postava naučí. Ukazuje se i cena a náročnost kouzla na magicku
Doplnění (Recharge) – doplnění magické energie ve Vašich kouzelných předmětech, zbraních atd.
Trénink (Training) - Některé postavy Vás mohou naučit své dovednosti. Ale ne každý z Vás udělá mistra v oboru...
Konec rozhovoru (Exit Dialogue)

OBCHOD

o stisknutí tlačítka obchod se Vám zobrazí inventář NPC i Vaší postavy. V menu klikněte buď na levý batoh pro seznam předmětů, jež můžete prodat, nebo na pravý pro seznam věcí, jež můžete koupit. Vyberte přeměty, které chcete koupit a přesounou se Vám do inventáře. Také mu můžete zkusit prodat některé ze svých věcí. NPC se rozhodne, zda Vaši nabídku přijme či odmítne. Závisí to na míře Vašeho smlouvání, výši skillu obchodování (mercantile) a také na tom, jak Vás má postava ráda. Pokud se jí ovšem Vaše nabídka nezamlouvá, oblíbenost se sníží...

SMLOUVÁNÍ

eny jsou u každého obchodníka dány skillem Mercantile a Vaší oblíbenosti u dané NPC. Ovšem kupci mohou být ochotni prodat zboží levněji/koupit za více. To však můžete zjistit jen smlouváním. Pro smlouvání stiskněte příslušné tlačítko (haggle). V následujícím dialogu se vám zobrazí výše skillu Mercantile (vašeho i obchodníkova) a vaše oblíbenost u dané postavy. Posuvníkem určíte jak moc se chcete hádat. Čím více vás ma postava ráda a čím přívětivější je poměr vašeho umění obchodovat, tím větší částku můžete usmlouvat.

PŘEMLOUVÁNÍ

Vztah

ztah jakékoliv postavy k tobě je hodnocen číslem od 0 do 100. Čím vyšší číslo, tím více tě má postava v oblibě.Dispoziční body jsou dány několika faktory – rasa, tvoje reputace a osobnost, členství v cechu a také co si o tobě osoba myslí na základě předchozích skutků (např. pomohl si členovi stejného cechu, okradl nebo si zabil přítele osoby aj.)

Popis menu přemlouvání:
Vztah k tobě (Disposition): Vztah osoby k tobě – dispoziční body
Podplatit (Bribe): náklady na podplácení. Úplatky ti umožní zvýšit dispoziční body. Ovšem ne každá osoba si úplatek vezme.
Otočit (Rotate): je k dispozici až když je tvá úroveň Mluvení na Učedníkovi. Umožňuje jednou otočit kolečkem při přemlouvacím kole.
Začít (Starts): začne přemlouvací kolo
Konec (Done): ukončí přemlouvání. Je aktivní jen na konci přemlouvacího kola.

Pravidla přemlouvání

 každém kole přemlouvání musíš využít všechny čtyři možnosti – Obdivovat (Admire), Chlubit se (Boast), Vtip (Joke), Vnucovat (Coerce). Každou možnost můžeš v průběhu kola zvolit pouze jednou, pořadí ale určuješ ty. Každá z možností zvyšuje nebo snižuje dispoziční body u postavy. Někdy je potřeba ke zlepšení vztahu použít několik přemlouvacích koleček.
K započetí přemlouvání, klikni na tlačítko Start. Každý ze čtyř kvadrantů bude různě naplněn. Velikost výplně říká jak moc bude postava ovlivněna, zvolíš-li si právě tuto možnost. Jeli-kvadrant plný, znamená to největší efekt (kladný nebo záporný).
Když se pohybuješ kurzorem po kolečku a po různých možnost, tak postava mění tvář v závislosti jak se jí ta která možnost zamlouvá. Každá postava jednu možnost miluje, jednu má ráda, jednu nemá ráda a jednu možnost úplně nesnáší. Nevyplácí se dlouho otálet s výběrem možnost, dispoziční body postupně klesají.
Dispoziční body rostou (vztah se zlepšuje) když provedeš akci, kterou postava miluje nebo má ráda. Druhé dvě možnosti mají efekt opačný.
Případný zisk nebo ztráta z vybrané možnosti je ovlivněna tvou schopností mluvit (Speechcraft). Pokus se vybírat možnosti tak, aby si použil pozitivní kvadranty, když jsou nejvíc plné. A opačně, u negativních možností, když je výplň co nejmenší.