Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ODEMYKÁNÍ ZÁMKů

ámky se dělí do pěti tříd podle kvality a složitosti. Čím složitější je zámek, tím více má západek a tím těžší je jej odemknout.

 

Obtížnost zámku
Velmi lehká
Lehká
Průměrná
Těžká
Velmi těžká
Počet západek
1
2
3
4
5

Poznámka: Některé určité zámky jsou označeny nápisem „Zámek vyžaduje klíč“ („Lock Requires a Key“). Tyto zámky jsou vyrobeny tak dobře, že se dají odemknout pouze pomocí klíče.

K odemčení zámku se používá paklíč, aby se jednotlivé západky dostaly do svých pozic. Toho se docílí pohybem myši dopředu. Západky jsou drženy pružinami o různé síle, aby se nedaly snadno nadzvednout. Aby jste se pokusili dostat jednotlivé západky na své místo, stiskněte mezerník nebo levé tlačítko myši. Sebemenší pochybení může způsobit, že se západka vrátí a zlomí paklíč. I jedna jediná chyba ,může mít za následek, že se západky již umístěné vrátí do původních pozic a musí se znovu odstranit.

Čím vyšší je váš skill v Odemykání (Security), tím lehčí je zastrčit jednotlivé západky na svá místa. Na vyšších stupních také spadne méně západek zpět, když uděláte chybu. Pokud dáváte přednost tomu, že sami zámky neodemykáte, můžete využít funkce Automatických pokusů (Auto Attempt), která prověří obtížnost zámku a spočítá vám pravděpodobnost na úspěšné odemčení nebo zlomení paklíče.

PLÍŽENÍ

lížení je schopnost zůstat nedetekován blízkými příšerami nebo postavami a to jak při stání, tak během pohybu. Pro přepínání mezi normálním módem a módem plížení (Sneak mode) použijte levý Ctrl. V módu plížení se můžete pokusit o krádeže různých věcí, vybírání kapes a nebo také o útok ze zálohy na nic netušící oběť.

Pokud jste v módu plížení, vaše postava se přikrčí a objeví se ikonka oka. Pokud vás nikdo nevidí, tak je ikonka bezbarvá a průhledná. Pokud si vás někdo poblíž všimne, tak oko nabude barev a je jasně viditelné. To znamená, že jste odhaleni a již nezískáváte žádné bonusy za to, že se plížíte.

Kromě výše vašeho skillu plížení (Sneak) ovlivňuje váš úspěch ještě řada jiných faktorů jako například množství světla, zda-li stojíte, jdete, nebo běžíte a také směr pohledu těch, před kterými se skrýváte. Dokonce i váha vašich bot ovlivňuje vaši úspěšnost. Kouzla jako neviditelnost vám můžou poskytnout značnou výhodu.

VYBÍRÁNÍ KAPES

okud se k někomu přiblížíte v módu plížení, objeví se obrázek červené ruky a můžete se pokusit o vybírání kapes. Na obrazovce se vám objeví věci, které má oběť u sebe (ale ne na sobě). Vyberte věc, kterou chcete ukrást, klikněte na ni a pokud jste úspěšní, tak si vás nikdo nevšimne a věc je vaše. Pokud si vás oběť všimne, tak něco řekne a nejspíš půjde nahlásit porušení zákona, nebo na vás dokonce zaútočí. Pokud jste chyceni při vybírání kapes, tak jste vinní, ať už se vám podařilo něco vzít nebo ne.

KRADENÍ

okud se přiblížíte k věci, která vám nepatří a jste v módu plížení, objeví se ikonka červené ruky a můžete se pokusit věc ukrást. Můžete se dokonce pokusit ukrást věci, které jsou v něčem uloženy (například v truhle). Věci, které úspěšně ukradnete se vám přidají do inventáře a jsou označeny právě onou červenou rukou, což znamená, že je zboží kradené. Pokud si vás někdo všimne při plížení, spustí se alarm a vy jste vinni z pokusu o krádež.

Poznámka: Čestní obchodníci od vás neodkoupí kradené věci a ty se ani neobjeví v nákupním menu. Říká se ale, že určité zlodějské cechy kradené zboží vykupují.

ÚTOK ZE ZÁLOHY

dyž se přiblížíte na dosah příšery nebo postavy, která o vás neví, můžete provést útok ze zálohy. Váš první střelecký útok, nebo útok zbraní na blízko uštědří oběti mnohonásobně větší zranění a objeví se ukazatel kritického zásahu (Critical hit). Následující útoky se již počítají jako obyčejné zásahy. Útok ze zálohy se dá provést jedině s jednoroční zbraní, lukem anebo s pěstmi (Hand to Hand) a nedá se provést společně se silným útokem (Power attack). Navýšení zranění uštědřeného při útoku ze zálohy získáte, pokud dosáhnete stupně Pokročilý (Jurneyman) ve skillu Plížení (Sneak).

ZLODĚJSKÉ DOVEDNOSTI

SECURITY (Otevírání zámků)

Řídící vlastnost: Hbitost

Používejte paklíče pro otevírání zamčených dveří a kontejnerů.

Pokud Novic selže a zničí paklíč, pak spadnou čtyři západky. Pokud selže Učeň a zlomí paklíč, padnou západky tři. Když selže Pokročilý a jeho paklíč nevydrží, padnou dvě západky. Při Expertově neúspěchu padne jediná západka. Mistrovi nepadne jediná západka, pokud se mu zrovna nedaří.

SNEAK (Plížení)

Řídící vlastnost: Hbitost

Vybírejte svým bližním kapsy, pohybujte se neviděni a neslyšeni.

Novic, pokud je nespatřen, zasahuje nepřítele čtyřnásobně silným úderem a to buď pěstí, nebo jednoruční zbraní. Dvojnásobnou silou v případě střelby lukem. Učeň ve stejné situaci silou šestinásobnou pro jednoruční zbraň a pěst a trojnásobnou pro luk. Pokud se plíží Pokročilý, teprve tehdy není jeho šance zůstat nespatřen snížena váhou jeho obuvi. Doposud bylo plížení maximálně efektivní pouze ve strnulé poloze plížícího se. Nyní, pokud se plíží Expert, může být i v pohybu, na úroveň jeho výkonu to vliv nemá. Mistr dokáže svou ranou ignorovat obranné číslo nepřítele, pokud je neviděn

ACROBATICS (Akrobacie)

Řídící vlastnost: Rychlost

Skákejte daleko, buďte odolnější proti pádům z velikých výšek.

Novic nemůže zaútočit, pokud je zrovna ve výskoku, nebo padá. Učeň to již dokáže, ale při úderu nemůže dojít k bonusovému navýšení útoku odpovídajícímu úrovni zvládání zbraňových dovedností. Pokročilý akrobat získává schopnost úskoků (tlačítko pro blok a pohyb jakýmkoliv směrem), postava provede rychlou úhybnou piruetu. Expert je o polovinu méně unaven, než je běžné, pokud skáče. Mistr může skákat po vodě.

LIGHT ARMOR (Lehká zbroj)

Řídící vlastnost: Rychlost

Učiňte nošení lehkých kompletů více efektivním.

Novicova lehká zbroj se v soubojích ničí o 50% rychleji, než je běžné. Teprve na úrovni Učně se zbroj opotřebovává jak je běžné. Zbroj pokročilého se opotřebovává o 50% pomaleji než u Učně. Když Expert nosí tuto zbroj, nepociťuje její váhu. Mistr v lehké zbroji má o 50% vyšší obranné číslo, než je maximální příslušné zbroje.

MARKSMAN (Střelba)

Řídící vlastnost: Hbitost

Nejsnáz porazitelný je nepřítel, který k Vám nedoběhne.

Novic se unaví, pokud drží napjatou tětivu. Učeň stejný problém nemá. Pokročilý má schopnost optického přiblížení cíle ( drž tlačítko pro blok ) Pokud Expert zasáhne cíl, je zde pravděpodobnost sražení cíle k zemi. Mistrův zásah dokáže paralizovat.

MERCANTILE (Obchodování)

Řídící vlastnost: Osobnost

Procvičování téhle dovednosti upravuje ceny ve Váš prospěch. Pokud kupujete, jsou nižší, pokud prodáváte, pak je tomu naopak.

Pokud Novic prodává nějaký předmět, snižuje se odkupní cena v závislosti na opotřebení předmětu. U Učně už tomu tak není. Pokud obchodník obyčejně nevykupuje určitý druh zboží, u Pokročilého udělá výjimku. Expert může investovat své peníze do obchodu, čímž natrvalo zvýší obchodníkův kapitál o 500 peněz. Pro Mistra mají všichni obchodníci o 500 peněz více.

SPEECHCRAFT (Výřečnost)

Řídící vlastnost: Osobnost

Pokud jste šikovní řečníci, posluchači se Vámi nechají snáze ovlivnit.

Novic může nabízet úplatky aby změnil vztah posluchače k jeho osobě. Učeň získává možnost volné rotace klínem v přesvědčovacím menu. Ukazatel klesajícího vztahu v minihře je o 50% pomalejší u Pokročilého. Pokles vztahu od "nenávidím" výsledků v minihře jsou sníženy od -150% do -100% pro Experta. Mistr uplácí polovičními částkami.